- Vi vil være med

Niendeklassingene ved Skeiene ungdomsskole mener det er på tide at ungdommene får sagt sitt.