Politisk ja til tvangssalg

Bystyret sa tirsdag ja til å søke fylkesmannen om å ekspropriere tomta i Vatnekrossen. Tomten skal gi Hana sårt tiltrengt skole, idrettshall og bydelshus.