Frykter for framtiden til lokale åkerrikser

Prosjektleder Asbjørn Folvik i Norsk Ornitologisk forening frykter at den negative fokuser-ingen på årkerriksen gjør det vanskeligere å bevare den utryddingstruede fuglearten.