Ba om avløysing

Jolaug Våge frå Ogna hadde tenkt ho berre skulle vera listefyll for Kristeleg Folkeparti, men i rullestolen sin trilla ho rett inni Hå kommunestyre. Ei alvorleg trafikkulukke hadde gitt henne omfattande skadar, som tek mykje krefter i kvardagen.