Ny runde om Audamotland

Ei av dei viktigaste kulturperlene på Jæren står igjen på saks— kartet. Torsdag skal ny veg frå Lode til Båden igjen opp i Hå kommunestyre.