To branner i natt

Både på Vigrestad og på Ogna brant det i natt, uten at noen kom tilskade.