Må ringe etter legenummer

Dersom du ønsker å beholde din faste lege i fastlegeordningen, men denne holder til i en annen kommune, må du bruke telefonen for å få tak i lege— nummeret.