Nova-Print kjøpte dansk konkurrent

Etikettrykkeriet Nova-Print AS i Stavanger har kjøpt opp den konkurrerende virksomheten i det børsnoterte danske selskapet F.E. Bording.