Kommunale avgifter forsinket

Det er problemer med innkrevingen av de kommunale avgiftene i Stavangerkommune.