Dommen fortsatt rettskraftig

Høyesteretts dom som innebærer at Birgitte Tengs fetter må betale100.000 kroner i erstatning til Karen og Torger Tengs for drapet påderes datter, er fremdeles rettskraftig.