- Ingen fare for turistveien

Suldal kommune føler seg sviktet når det gjelder fylkets prioritering av riksvei 13, men turistvei blir det likevel.