Samfunnstjeneste for tyverier

En 18 år gammel egersunder må sone 21 dager i fengsel og jobbe 80 timer samfunnstjeneste for flere innbrudd og tyverier fra hus og hytte, samt bil— og sykkeltyverier.