5-årsmarkering på Riska

Tysdag feira tilsette og bebuarar ved Riska bu— og aktivitetssenter 5-årsmarkeringa til senteret. Aktiviteten både i og rundt senteret er høg.