- Stavangerungdom selger sex på nettet

Ungdom ned i 15-årsalderen «ligger seg til» nye bukser, sprit ellerrøyk. Kundene er godt voksne menn som de treffer via internett.Eksemplene er mange, forteller Uteseksjonen i Stavanger.