På gjengrodde datastier

Hvem bruker distriktets eldste datamaskin? Vi stilte spørsmålet påforsommeren, og mange har sendt inn og fortalt om sinenær-antikvitet-opplevelser.