Tyrannosauren Stan til byen

Oljemuseet: Stan er en av verdens best bevarte tyrannosaurer. Hanbodde i Amerika, og var en skikkelig kranglefant. Han sloss såskinn og bein ville ha flydd vegg-i-mellom, hvis det hadde værtvegger i Nord-Dakota på minus 65 millioner-tallet. Men det var detikke. At han sloss viser blant annet et 2,5 centimeter stort hull ihodeskallen, og hullet stammer trolig fra tannen til en annentyrannosaurus.