50 på venteliste

50 personer i Sandnes venter på heldøgns sykehjemsplass eller opphold i bokollektiv eller bofellesskap.