Får ikkje byggja, flyttar frå Randøy

Familien Melhus gjev opp kampen mot byråkratiet og flyttar fråHjelmeland.