Jan Birger Medhaug blir sykehusdirektør

Tidligere fylkesvaraordfører i Rogaland, Jan Birger Medhaug, eransatt som ny direktør ved Haugesund SanitetsforeningsRevmatismesykehus.