Gustav Egeland fekk avslag

Sosialkontoret i Sandnes har avslått å gje Gustav Egeland støtte til opphald på Solbakken evangeliesenter, og lommepengar. Det fortel han sjølv på telefon frå evangeliesenteret.