Landsnes skylder 9,5 millioner

Gjennom sitt firma Norsk Bil og Varesalg skal Svein Landsnes ha fått betalt forskudd for laftede tømmerhytter på til sammen 1,5 millioner kroner. Kundene fikk aldri hyttene sine.