- Må vurdere

Fungerende omsorgssjef, Inger Bolstad, kjenner ikke til historien om den 87 år gamle kvinnen. Bolstad mener likevel at det tette samarbeidet mellom sykehjem og hjemmesykepleien fungerer bra.