Råtten fritidsklubb huser rotter

Ungdommen vender ryggen til fritidsklubben «Maze» på Nylund skole. Men rottene stortrives blant vannlekkasjer og ventilasjonsanlegg som ikke fungerer.