Helse og sosial til sentrum i Egersund

I noen hektiske vår— og sommeruker skal rådhuset i Egersund sentrum bygges om for én million kroner. For publikum blir den største fordelen ved ombyggingen at sosialkontoret blir værende i sentrum.