Bydelen som glemte barna

Barn og unges behov kommer i skyggen av næringsutviklingen på Forus.