Hjelpesløshet i rusvernet

Selvmordsforsøk, pårørende som gråter av fortvilelse og ungjentersom prostituerer seg. Dette er hva sosialtjenesten i Stavanger måhåndtere.