Jernbaneverket utvidar i Sandnes

Jernbaneverket si avdeling i Sandnes skal auka bemanninga med tre nye tilsette i løpet av dette året.