Finnfast fortsatt med

Finnfast er et høyst aktuelt prosjekt, er inntrykket etter at prosjektet ble drøftet med samferdsels— ministeren mandag.