Flere hindringer for Jærbanen sitt dobbelspor

Stortinget bevilget ikke planleggingspenger til dobbeltspor på Jærbanen i år. Samtidig kan uløste veiprosjekter i Sandnes forsinke dobbeltspor ytterligere.