Arbeidsløysa ned i Sandnes og Gjesdal

Ved utgangen av 2001 var det 97 færre arbeidslause i Sandnes og Gjesdal enn ved slutten av førre år. Derimot var det i fjor ei klar auke i talet på personar på attføringstiltak.