SiR-sjef bedt om å fratre

Sykehusdirektør Erik Tjemsland har bedt klinikkdirektør TomGlomsaker om å fratre stillingen. Glomsaker har vært svært kritisktil SiR-ledelsens innsparingsplaner.