Ny runde for riksvei 44

Utvalg for byutvikling har tatt til følge klagen på bystyrets vedtak om ikke å gå inn for to kulverter på riksvei 44.