Tre drapsformer

For å bli dømt for forsettlig drap må det bevises at tiltalte må ha skjønt, eller at det har vært overveiende sannsynlig, at det han foretar seg vil føre til at en person blir drept. Strafferammen er på mellom 6 og 15 års fengsel.