Utredning i gang før sommeren

Stavanger kommune betaler halvparten av de 820.000 kronene som det vil koste å utrede fastlandsforbindelse mellom Stavanger og Vassøy.