Tove er museumsinfotainer

Infotainment, det er det hun holder på med. Eller kanskje det heterinfoholdning eller oppholdning eller noe sånt på norsk?