Honnør til strandpolitiet

Sjikanøse stengsler i strandsonen er et problem som det er riktig at kystkommunene angriper, mener fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen