Ny runde for nye hytter øst for Dreggjavika

I morgen får politikerne i utvalg for byutvikling en ny sjanse til å behandle reguleringsplanen for et hytteområde øst for Dreggjavika på Bergsagel i Sandnes kommune. Dette er åttende gangen planen fremmes for politisk behandling siden prosessen startet i 1996.