Får godtgjørelse for å sykle til jobben

Kenneth Kallesten i Kallesten Revisjon er en syklende revisor. Nåslår han også et ekstra slag for at de ansatte skal bevegepedalene.