"Utrolig dejlig" med musikk

Jens Thordal gir oss fornemmelsen av å kunne helle olje på opprørthav. Midt i den mest hektiske oppkjøringsfasen tilKammermusikkfestivalen sitter den daglige leder mildt og roligforan oss og svarer på den lange rekken av spørsmål som må til forå lage et Folk-intervju.