Ønsker friske penger

Selv om kommunestyret har gått inn for bompengefinansiering, er det likevel ikke det beste alternativet, mener ordfører Karl Edvard Aksnes: