- Ikke skap hysteri

Rogaland Enøk følger også godt med i debatten om legionella. Daglig leder Harald Eriksen advarer likevel mot å trekke forhastede konklusjoner.