- Trenger en gravplass for kjæledyr

I et lite skogholt skimtes en liten gravstein med et hundeansikt.Under hviler Toya. En gravplass for kjæledyr er naturlig, menerFinn Marton Gjesdal.