Rydder ikke opp etter seg

Hallen var midlertidig, men ble stående i flere år. Naboer klagerpå at sandvolleyproffen ikke rydder opp etter seg.