Vi var ikke forberedt

STAVANGER:Har prøveprosjektet, som innebærer at kommunen får rammetilskudd i stedet for øremerkede midler fra staten, gjort det vanskeligere å være politiker i Stavanger?