Innenfor kvinnenes vegger

«Ingrid» er en av flere alvorlig rusmisbrukere innlagt ved Haugaland A-senter. I kvinnegruppa får hun hjelp til å styrke selvfølelsen.