- Forskrifter er helt nødvendig

Departementet og Folkehelsa bør lytte til Stavangers erfaringer før de bestemmer seg for om vi trenger forskrifter om legionella eller ikke, mener tidligere helsesjef i Stavanger.