Klasser uten grenser

De har en A-klasse, en B-klasse og en C-klasse. Men mest av alt går fjerdeklassingene ved Våland skole i den store ABC-klassen. Den har 60 elever og sju lærere.