Hedrer krigskamerater

De er ikke mange igjen, men søndag kveld samlet de seg i Valdres for å minnes geriljakampen mot tyskerne. Men best husker ekteparet Klara og Tore Langeland månedene i fengsel.