Fusjonsforhandlingar med Lyse og Haugaland Energi

Politikarane i Suldal vil ikkje setja framtida til det kommunale el-verket opp mot økonomi og kommunale tenester.