Tiden renner ut for Nato på Jåttå

Tiden er sannsynligvis ute for Det allierte hovedkvarteret iStavanger. Nato vil ikke lenger opprettholde militære hovedkvarterpå Jåttås regionale nivå.